System Ewidencja ZHP - zgłaszanie problemów

Druhny i Druhowie!

 

Zespół ds. ewidencji przyjmuje i rozwiązuje zgłoszenia w 3 obszarach (PJO, TJO, GK). Aby zespół mógł zachować szybkość reakcji należy przesłać zakres danych zawierających informacje wg poniższego wzoru:

Tymczasowe wyłączenie Ewidencji ZHP

Druhny i Druhowie!

Dzisiaj zespół ds. ewidencji podjął decyzję o wyłączeniu aplikacji celem zweryfikowania wszystkich zgłoszonych problemów oraz usterek. Ponieważ wiele ze zgłoszonych problemów jest już nieaktualnych (po aktualizacji systemu, która odbyła się w dniu 9.09.2016 r. godzina 16.00) prosimy po ponownym włączeniu (która nastąpi 13.09.2016 r., o godzinie 23:00) aplikacji:

Plany współpracy jednostek wojskowych z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi na rok 2016

Druhny i Druhowie Komendanci, Zgodnie z § 22 Decyzji Nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi plany współpracy jednostek wojskowych z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi

Strony

Subskrybuj Komunikaty GK ZHP RSS