O Projekcie

Wersja do wydruku

W dzisiejszym świecie przekaz informacji odbywa się niezwykle szybko. Czasem nie tylko sama informacja się liczy ale także czas jej dostarczenia, w szczególności gdy chodzi o uzyskanie przewagi nad konkurencją lub po prostu zwiększenie pola manewru przy ustalaniu planu działania i hierarchii ważności spraw do załatwienia. Dla każdej organizacji sprawny przepływ informacji w jej obrębie jest niezwykle istotny, gdyż decyduje o jej mobilności, elastyczności a przede wszystkim jakości działania.

Projekt Komunikaty GK ZHP ma na celu usprawnienie przekazywania informacji między różnymi szczeblami struktury naszej organizacji. W pierwszej odsłonie wspiera on przekaz między centralą (władze naczelne i wydziały) a regionami (chorągwie) i okręgami (hufce) oraz w obrębie centrali. W dalszych etapach rozwoju projektu planowane jest wsparcie komunikacji między i w obrębie pozostałych szczebli a także dotarcie do poszczególnych instruktorów i harcerzy.

Za merytoryczną część projektu odpowiada Biuro GK ZHP (biuro.gk@zhp.pl).
Za funkcjonalność i sprawy techniczne odpowiada helpdesk(@)zhp.pl