Jak korzystać?

Wersja do wydruku

Komunikaty pojawiają się na stronie w kolejności odwrotnej do czasu zamieszczenia komunikatu, tj. najnowsze komunikaty zamieszczone są na górze strony a starsze spadają coraz niżej lub wręcz przechodzą na kolejne strony, gdy limit komunikatów na stronie głównej się wyczerpie. Dzięki temu łatwiej jest orientować się w bieżących informacjach bez potrzeby przeszukiwania starszych i często już nieaktualnych ogłoszeń.

Komunikaty podzielone są na kategorie pod względem tematycznym (obszar) oraz osób, do których jest on kierowany (odbiorcy). Standardowo po wejściu na stronę wyświetlane są wszystkie komunikaty, których liczba może przytłaczać w szczególności, gdy bezpośrednio nie dotyczą użytkownika. W celu ograniczenia wyświetlanych komunikatów jedynie do tych, które leżą w obszarze zainteresowań należy wybrać odpowiednie filtry na pasku bocznym strony. Zaznaczenie wybranego obszaru spowoduje wyświetlenie wszystkich komunikatów z tego obszaru, ale  żadnych innych. Zaznaczenie kolejnego obszaru spowoduje wyświetlenie komunikatów z obu obszarów, tj. komunikaty, które nie znajdują się chociaż w jednym z tych dwóch obszarów nie zostaną pokazane, itd. Analogiczny mechanizm jest dostępny w przypadku filtrowania po kręgach odbiorców. Można też oba mechanizmy ze sobą łączyć w celu jeszcze lepszego dopasowania wyświetlanej treści. I tak, jeżeli jestem np. z-cą komendanta hufca ds. programu i kształcenia to w bocznym panelu z filtrami zaznaczam interesujące mnie obszary, czyli program oraz kształcenie oraz wybieram krąg odbiorców, w którym się znajduję, czyli komendy hufców. Dzięki zastosowaniu filtrów użytkownik widzi tylko te komunikaty, które go bezpośrednio dotyczą. W celu skasowania filtrów i wyświetlenia wszystkich komunikatów należy kliknąć przycisk przywróć znajdujący się na panelu bocznym pod filtrami.

W ramach strony działa również mechanizm wyszukiwania, dzięki któremu można znaleźć komunikat zawierający dowolnie interesujące nas słowa. Może to być przydatne w szczególności, gdy chcemy dotrzeć do treści jakiegoś starszego komunikatu, który jest już głęboko schowany lub gdy interesują nas wszystkie komunikaty na dany temat, np. dotyczące rozkazów. Pole do wprowadzania poszukiwanego tekstu znajduje się w górnej części paska bocznego.

W przypadku potrzeby uzyskania dalszej pomocy odnośnie komunikatów GK ZHP prosimy kontaktować się z biurem GK pod adresem biuro.gk@zhp.pl.