Pismo z MEN w sprawie obowiązku zgłaszania form wychowawczej pracy harcerskiej realizowanych w trakcie ferii letnich i zimowych

Wersja do wydruku

Obszar:

Druhny i Druhowie,

w załączeniu przesyłam pismo z Ministerstwa Edukacji Narodowej zawierające odpowiedź na pytanie, jakie formy wychowawczej pracy harcerskiej realizowane w trakcie ferii zimowych i letnich podlegają zgłoszeniu we właściwym terenowo kuratorium.

phm. Justyna Sikorska, szef Biura GK ZHP