Harcmistrzyni Paulina Gajownik członkinią Głównej Kwatery ZHP

Wersja do wydruku

Obszar:

We wtorek 13 grudnia b.r. podczas spotkania Głównej Kwatery ZHP wybrano na funkcję członka zarządu naszej organizacji hm. Paulinę Gajownik z Chorągwi Stołecznej ZHP, dotychczasową szefową Zespołu ds. Europy Wschodniej i Kaukazu Wydziału Zagranicznego GK ZHP. 
Harcmistrzyni Paulina Gajownik jest członkinią ZHP od 1988 r. Przez siedem lat pełniła funkcję komendantki Hufca ZHP Warszawa-Wola, a obecnie jest członkinią Rady Chorągwi Stołecznej. Współpracę z Główną Kwaterą ZHP rozpoczęła w listopadzie 2010 r. w Wydziale Zagranicznym. Zawodowo jest związana ze środowiskiem NGO, obecnie pełni funkcję Prezesa Fundacji Fresnela. 

Główna Kwatera jest zarządem Związku Harcerstwa Polskiego. Decyzją XXXVI Zjazdu ZHP z dnia 5 grudnia 2009 r. w jej skład wchodzą 
  • naczelnik ZHP hm. Małgorzata Sinica, 
  • zastępca naczelnika ZHP hm. Krzysztof Budziński, 
  • skarbnik ZHP hm. Lucjan Brudzyński, 
  • członkini GK ZHP hm. Emilia Kulczyk-Prus
  • członek GK ZHP hm. Grzegorz Woźniak
  • członek GK hm. Rafał Bednarczyk. 
Harcmistrzyni Paulina Gajownik stała się siódmym członkiem zarządu.

hm. Małgorzata Sinica - Naczelnik ZHP.