Projekt Ustawy o działalności harcerskiej - materiał do konsultacji wewnątrzorganizacyjnych

Wersja do wydruku

Obszar:

Druhny i Druhowie,

W załączeniu przesyłam do konsultacji wewnątrzorganizacyjnych otrzymany projekt Ustawy o działalności harcerskiej. Projekt został przygotowany z inicjatywy Prezydium Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Harcerstwa. Proszę o uważne zapoznanie się z materiałem, uwagi i propozycje poprawek proszę wysyłać na adres sekretariat.skarbnika@zhp.pl.


hm. Krzysztof Budziński, zastępca naczelnika ZHP