Honorowe Wyróżnienie "Niezawodnemu Przyjacielowi"-składanie wniosków

Wersja do wydruku

Obszar:

Honorowe Wyróżnienie „Niezawodnemu Przyjacielowi” jest wyrazem największego uznania ZHP dla osób niebędących członkami ZHP. Wyróżnienie jest przyznawane w dniu 22 lutego. (Zgodnie z Uchwałą nr 28/XXXVI  z dnia 19 grudnia 2010 r. w sprawie wyróżnień i nagród w ZHP).

Proszę komendantów chorągwi o składanie wniosków do dnia 15 stycznia 2012 r. w wersji papierowej na adres GK ZHP.

Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszych komunikatów. Wnioski przesłane po terminie nie zostaną rozpatrzone.

Wykonanie i nadanie wyróżnienia „Niezawodnemu Przyjacielowi” finansowane jest na koszt składającego wniosek.

pwd. Justyna Sikorska, szef Biura GK ZHP