Weryfikacja danych w Systemie Ewidencja ZHP - przypomnienie

Wersja do wydruku

Obszar:

Przypominam Komendantkom i Komendantom Chorągwi oraz Hufców, iż zgodnie z Uchwałą Głównej Kwatery nr 85/2011 w sprawie weryfikacji danych w systemie Ewidencja ZHP Związku Harcerstwa Polskiego, 31 grudnia 2011 r. mija termin przeprowadzenia weryfikacji danych w systemie.

pwd. Justyna Sikorska, szef Biura GK ZHP