HAZ 2012 - arkusze lokalizacji placówek oraz sprawozdanie statystyczne

Wersja do wydruku

Obszar:

Przypominam Komendom Chorągwi o obowiązku przesyłania na adres biuro.kch@zhp.pl :

1.    arkuszy lokalizacji wypoczynku HAZ 2012 do Biura GK (na bieżąco
2.    sprawozdania statystycznego HAZ 2012 – do 15 marca 2012 r.

(zgodnie z dokumentem Relacje pomiędzy Główną Kwaterą ZHP a chorągwią ZHP)

Wzory ww. dokumentów stanowią załączniki do niniejszych komunikatów.


pwd. Justyna Sikorska, szef Biura GK ZHP