INFORMACJA O UBEZPIECZENIACH NW i OC

Wersja do wydruku
INFORMACJA O UBEZPIECZENIACH  NW i OC

Druhny i Druhowie,

Zuchy, harcerze i instruktorzy nie posiadają ubezpieczenia NW wykupionego przez Związek Harcerstwa Polskiego. Jeśli twój hufiec nie zawarł polisy NW na cały rok kalendarzowy, pamiętaj, że ubezpieczenie NW (od nieszczęśliwych wypadków) powinieneś wówczas wykupić we własnym zakresie na każdy rodzaj imprezy, biwaku, rajdu, obozu itp.

Ubezpieczenia można dokonać w UNIQA Towarzystwie Ubezpieczeń S.A. z którym ZHP ma podpisane porozumienie lub w dowolnej firmie ubezpieczeniowej.

Ubezpieczeniem OC (odpowiedzialność cywilna) objęci są wszyscy członkowie Związku Harcerstwa Polskiego wg ewidencji.

Odpowiedzialność  OC dzieli się na:

- odpowiedzialność cywilną deliktową – jest to odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim,

- odpowiedzialność cywilną kontraktową – jest to odpowiedzialność
z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania podjętych zobowiązań.

Ubezpieczenie OC na rok 2014 zawarte zostało z UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Przedstawicielstwo w Łodzi na podstawie polisy
nr 847-A 156363 zamieszczonej na stronie internetowej ZHP.