System rejestracji na imprezy ZHP - przypomnienie

Wersja do wydruku
Druhny i Druhowie

Przypominam, że rejestracja na imprezy centralne, chorągwiane i hufcowe musi się odbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi m.in. ochrony danych osobowych. Ze względu na powyższe, w nawiązaniu do Ustawy o ochronie danych osobowych (Rozdział 7 Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego) rekomenduję stosowanie narzędzi:
  1. system rejestracji napisany przez Zespół technologii informatycznych GK ZHP - administrowany przez Zespół wsparcia technicznego - www.rejestracja.zhp.pl - (nie wiąże się z kosztami po stronie użytkownika);
  2. chorągwiane systemy rejestracji - o ile spełaniają wymagania Ustawy o ochronie danych osobowych i dane przetwarzane są na serwerach chorągwianych;
  3. komercyjne rozwiązanie - www.zgloszenia24.pl - może wiązać się z kosztami po stronie użytkownika.

System Office 365 również umożliwia tworzenie panelów rejestracyjnych na wydarzenia (przyklad: rejestracja na NGO Day dla ZHP odbywała się poprzez formularz w Office 365)


hm. Krzysztof Budziński, Administrator Bezpieczeństwa Informacji GK ZHP