Posiedzenie Kapituły Krzyża „Za Zasługi dla ZHP”

Wersja do wydruku

Przypominam, że zgodnie z wcześniej podanym terminarzem w czwartek 23 marca 2017 r. odbędzie się posiedzenie Kapituły Krzyża „Za Zasługi dla ZHP”. Prawidłowo wypełnione wnioski powinny wpłynąć do sekretariatu Rady Naczelnej do środy 22 marca.Czuwaj!


hm. Halina Jankowska

sekretarz Rady Naczelnej ZHP

e-mail: sekretariat.rn@zhp.pl

tel.: 501 330 372