Karty członkowskie ZHP

Wersja do wydruku

Główna Kwatera ZHP działając na podstawie § 70 ust. 3 pkt 2) i 12) Statutu ZHP, w związku ze stanowiskiem Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie wydawania kart przedpłaconych oraz wycofaniem tych kart przez mBank, informuje, co następuje:

- dotychczas wydane karty zachowują swoją ważność, jako dokument identyfikacyjny w zakresie praw i czynności związanych z członkostwem ZHP na równi z legitymacją zucha, książeczką harcerską i książeczką instruktorską, - przepisy regulujące funkcjonowanie kart członkowskich zawarte są w  Regulaminie spraw członkowskich w ZHP,

- Główna Kwatera ZHP podejmuje działania mające na celu wydanie karty członkowskiej ZHP całkowicie elektronicznej (e-karta ZHP),

- do czasu ustalenia nowej formy karty członkowskiej ZHP, produkcja kart zostaje wstrzymana.