Kierownik oraz wychowawca wypoczynku - oferta pracy

Wersja do wydruku

Komenda Chorągwi Łódzkiej ZHP organizuje dla Kuratorium Oświaty w Łodzi letni wypoczynek dla dzieci z uszkodzeniami słuchu, wzroku oraz dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim.

Poszukujemy kierowników i wychowawców na następujące turnusy:

  • I turnus – 21.07. – 03.08.2017 r. (30 dzieci)
  • II turnus – 04.08. – 17.08.2017 r. (30 dzieci)

Wypoczynek będzie zorganizowany w Ośrodku Wypoczynkowym „Horyzont” w Dąbkach nad Morzem Bałtyckim. Zapewniamy wynagrodzenie, transport z Łodzi na miejsce wypoczynku i z powrotem, wyżywienie oraz zakwaterowanie.

Chętnie zatrudnimy wychowawcę posiadającego uprawnienia instruktora fitness lub tańca lub nauczyciela wychowania fizycznego lub nauczyciela posiadającego kwalifikacje do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego w szkole podstawowej.

Przewidywane wynagrodzenie dla kierowników - 1.500,00 zł, dla wychowawców - 1.200,00 zł.

Kontakt tel. 42 636 32 62, mail: lodzka@zhp.pl

hm. Natalia Patorska-Grzelewska
Komendant Chorągwi Łódzkiej ZHP im. Aleksandra Kamińskiego
90-537 Łódź, ul. Stefanowskiego 19
tel. 42/ 636 32 62, fax 42/636 83 98
mobile +48 601 98 85 85