Terminy posiedzeń Kapituły Krzyża "Za Zasługi dla ZHP"

Wersja do wydruku

WAŻNE!

W terminarzu posiedzeń Kapituły Krzyża "Za Zasługi dla ZHP" zamieszczonym w komunikatach w styczniu br. wkradły się pomyłki dotyczące dat ostatnich dwóch posiedzeń w roku 2017.  Najbliższe posiedzenie odbędzie się w czwartek 21 września br. (a nie 26 września, jak było podane w komunikacie) a ostatnie w tym roku 23 listopada (a nie 23 października).

Przepraszam za pomyłkę i jednoczesnie proszę, aby prawidłowo wypełnione i podpisane wnioski wpłynęły do sekretariatu Rady Naczelnej stosownie wcześniej - najdalej w przededniu posiedzeń. 

 

Czuwaj!

hm. Halina Jankowska

sekretarz Rady Naczelnej ZHP

e-mail: sekretariat.rn@zhp.pl

tel.: 501 330 372