HAL 2017 - statystyka

Wersja do wydruku

Obszar:

Przypominamy Komendom Chorągwi o terminie przesyłania sprawozdania statystycznego HAL (w tym NAL) 2017, który mija 15 września 2017 r. (zgodnie z dokumentem Relacje pomiędzy Główną Kwaterą ZHP a chorągwią ZHP). 

Wzór sprawozdania (zawierający dwa arkusze: HAL i NAL) stanowi załącznik do komunikatu.  Prosimy o przesłanie sprawozdań z HAL i NAL w jednym pliku xls. na adres sekretariat.gk@zhp.pl