Zbiórka pracy z kadrą

Wersja do wydruku

Obszar:

Druhny i Druhowie!

Przypominamy, że w terminie 30 września - 1 października 2017 roku w Perkozie odbędzie się kwartalna zbiórka pracy z kadrą, na którą zapraszamy
- członków komend chorągwi do spraw pracy z kadrą, 
- szefów chorągwianych szkół instruktorskich / chorągwianych zespołów kadry kształcącej oraz członków tych zespołów, 
- przewodniczących i członków chorągwianych komisji stopni instruktorskich. 

Zgłoszenia trwają do dnia 17 września 2017 r. i prowadzone są za pomocą formularza:

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: komendant.csi@zhp.pl 


hm. Joanna Skupińska, komendantka CSI ZHP