Nabór na drużynę sztabową XL Zjazdu ZHP

Wersja do wydruku

Chcesz zobaczyć jak organizowany jest Zjazd ZHP? Uczestniczyć w wydarzeniu, które decyduje o najważniejszych sprawach dla Związku Harcerstwa Polskiego?


Główna Kwatera ZHP ogłasza nabór na drużynę sztabową XL Zjazdu ZHP, który odbędzie się w dniach 7-10 grudnia br. w Warszawie.

Zapraszamy minimum 6-osobowe zespoły pełnoletnich wędrowników i instruktorów ZHP.

Służba będzie się odbywała w systemie zmianowym – grafik zostanie ustalony po zamknięciu zgłoszeń (na jednej zmianie – nie dłuższej niż 8-10 h.

 Zapewniamy wyżywienie i nocleg.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń minimum 6-osobowych patroli do 30 września br. na adres asystentka.naczelnika@zhp.pl  zgodnie z załączonymi tabelkami i ze wskazaniem w treści maila osoby do kontaktu wraz z numerem telefonu komórkowego.

 

 

phm. Karolina Pstrągowska
Szef Biura XL Zjazdu ZHP