Główna Kwatera ZHP ogłasza konkurs na prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej

Wersja do wydruku

Celem konkursu jest nobilitacja najlepszych prac naukowych poświęconych szeroko rozumianej tematyce harcerskiej oraz gromadzenie, promocja i upowszechnianie naukowego dorobku ruchu harcerskiego.

Zgłaszanie prac trwa do 28 lutego 2018 r. Do konkursu można zgłosić prace licencjackie, magisterskie, doktorskie  a także inne prace naukowe opublikowane lub przyjęte do publikacji.


Komisja konkursowa pod przewodnictwem prof. zw. dr hab. hm. Adama Massalskiego wyłoni finalistów konkursu. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 czerwca 2018 r.


Więcej informacji o konkursie na stronie: www.pracanaukowa.zhp.plphm. Patrycja Kabala

sekretarz Komisji Konkursowej