Kurs dla instruktorów, drużynowych i nauczycieli prowadzących zajęcia dla osób niepełnosprawnych w oparciu o metodę harcerską

Wersja do wydruku

Wydział Nieprzetartego Szlaku GK ZHP informuje, że w terminie od 18 listopada do 26 listopada w OSW ZHP „Perkoz” w Waszecie k/Olsztynka odbędzie się kurs dla instruktorów, drużynowych i nauczycieli prowadzących zajęcia dla osób niepełnosprawnych w oparciu o metodę harcerską. W programie między innymi zajęcia: na temat stosowania metody harcerskiej w rehabilitacji (HSW, formy pracy, zbiórka harcerska, wiedza o ZHP,  przykłady dostosowywania programów sprawności, działalność drużyny NS, itd.),  historia i tradycja ZHP (w tym historia Nieprzetartego Szlaku), informacje dotyczące Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej, tworzenia projektów programowych.  Na zgłoszenia czekamy  do 15 listopada 2017 r. Z uwagi na dofinasowanie ze środków PFRON kurs jest nieodpłatny.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Wydział Nieprzetartego Szlaku GK ZHP 00-491 Warszawa ul. Konopnickiej 6; w wersji elektronicznej na adres : biuro.ns@zhp.pl lub ns@zhp.pl .

Załącznik: