Zostań Ambasadorem Światła!

Wersja do wydruku

Zapraszamy do udziału w konkursie na Ambasadorów Światła, którzy wraz z członkami i instruktorami Głównej Kwatery ZHP będą roznosić Betlejemskie Światło Pokoju do urzędów i instytucji centralnych w Warszawie. W konkursie mogą wziąć udział drużyny harcerskie, starszoharcerskie i wędrownicze z całej Polski. Na zgłoszenia czekamy tylko do 17 listopada!

Regulamin konkursu na Ambasadorów Światła

1. Celem konkursu jest wyłonienie 8 drużyn Ambasadorów Światła, którzy wraz z członkami i instruktorami Głównej Kwatery ZHP będą roznosić Betlejemskie Światło Pokoju do urzędów i instytucji centralnych w Warszawie.

2. Drużyna Ambasadorów Światła składa się z 10 osób + pełnoletni opiekun.

3. W konkursie mogą brać udział drużyny harcerskie, starszoharcerskie oraz wędrownicze.

4. Drużyna Ambasadorów Światła powinna być nienagannie umundurowana, zgodnie z obowiązującym Regulaminem Mundurowym ZHP.

5. Ambasadorzy będą roznosić światło w następujących terminach:

  • Tura I – 18-19 grudnia (4 drużyny)
  • Tura II – 20-22 grudnia (4 drużyny)

6. Zadaniem konkursowym jest wykonanie świątecznego lampionu dowolną techniką.

7. Drużyna zwycięska jest zobowiązana do przywiezienia ze sobą wykonanego lampionu, w którym zaniesie Światło do jednej z instytucji.

8. Kompletne zgłoszenie powinno zawierać:

  • wypełniony formularz zgłoszeniowy,
  • zgodę komendanta hufca na udział w konkursie na Ambasadorów Światła,
  • zdjęcie umundurowanych członków zgłaszanej drużyny,
  • zdjęcia wykonanego lampionu (max 5).

9. Zgłoszenia należy przesyłać mailowo do 17 listopada 2017 r. na adres swiatlo@zhp.pl, w temacie wpisując hasło: KONKURS.

10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 21 listopada na stronie www.swiatlo.zhp.pl oraz na stronie www.zhp.pl.

11. Zwycięskie drużyny mają zapewnione zakwaterowanie, obiad, dostęp do wrzątku oraz dojazd z Głównej Kwatery ZHP do miejsc przekazania Światła na terenie Warszawy.