Poszukiwani organizatorzy wędrowniczych tras stulecia na Roverway 2018

Wersja do wydruku

Obszar:

Czy chcesz przeżyć zlot Roverway 2018 jako organizator? Czy chcesz podjąć wyzwanie zaplanowania i wdrożenia trasy dla 50 wędrowników podczas międzynarodowego zlotu Roverway 2018 w Holandii? Czy jest osoba, której ufasz i chciałbyś stworzyć z nią duet, który zrealizuje jedną z tras stulecia ruchu wędrowniczego na Roverway?

Europejski Region Skautowy poszukuje 10 zespołów, które zrealizują 10 jubileuszowych tras podczas zlotu Roverwy latem przyszłego roku w Holandii.

Jest to nowy pomysł, wymagający szybkiej mobilizacji, ale jesteśmy pewni, że w Europie jest wystarczająco dużo doświadczonych i zmotywowanych osób, aby ten zamiar urzeczywistnić. Celem jest 10 niezapomnianych wydarzeń dla łącznie 500 wędrowników z całej Europy.

Na zgłoszenia pomysłodawcy czekają tylko do 15 stycznia 2018 roku!

Decyzją Komitetu Światowego WOSM z marca 2017 rok 2018 jest światowym rokiem stulecia ruchu wędrowniczego. Z tej okazji Europejski Region Skautowy w porozumieniu ze skautingiem holenderskim postanowił zorganizować podczas zlotu Roverway 2018 dziesięć specjalnych tras, które pozwolą zaakcentować obchody tej rocznicy w sposób wyjątkowy i niepowtarzalny.

WOSM szuka 20 liderów – osób otwartych, kreatywnych i z pasją – które przygotują i przeprowadzą 10 tras.

Roverway to skautowe spotkanie 3000 ludzi w wieku 16-22 lat. Trwa od 23 lipca do 2 sierpnia 2018. Składa się z trzech części:

  • 23 lipca – dzień otwarcia w Hadze
  • 24-29 lipca – 6 dni w małych zespołach na trasach na terenie całej Holandii
  • 30 lipca – 2 sierpnia – 4 dni wspólnych zajęć zlotowych w Zeewolde

Każda trasa będzie poprowadzona przez dwóch wolontariuszy z jednego kraju, którym pomoże co najmniej jedna osoba z Holandii. Liderzy tras zgłaszają się w parach. Zgłoszenie wymaga potwierdzenia przez komisarza zagranicznego.

Co oferujemy: międzynarodowe środowisko pracy, okazję do spotkania i pracy z ludźmi z całej Europy, przeprowadzenie zajęć dla 50 wędrowników podczas fazy wędrówek i dla chętnych dodatkowo prowadzenie zajęć podczas zlotu.

Co jest wymagane: język angielski (inne języki, zwłaszcza francuski, włoski, hiszpański, portugalski i holenderski, są mile widziane), doświadczenie w organizowaniu zajęć dla wędrowników, umiejętność pracy zdalnej (platformy online, spotkania wirtualne itp.), ukończony 23 rok życia przed 22 lipca 2018, pełna dyspozycyjność podczas spotkań przygotowawczych i samego zlotu Roverway (daty niżej). Dodatkowym atutem jest doświadczenie w pracy w zespole międzynarodowym, zwłaszcza jeśli chodzi o projekty dla wędrowników, takie jak Agora, Roverway 2016, IST na zlotach skautowych.

Daty i zobowiązania czasowe:

  • 9-11 marca i/lub 4-6 maja (Kandersteg) – spotkania przygotowawcze
  • 22-29 lipca – ceremonia otwarcie i realizacja tras
  • 29 lipca – 2 sierpnia – dla chętnych, pomoc zespołom wolontariuszy WOSM w prowadzeniu zajęć centralnych

Liderzy tras będą ściśle współpracować z zespołem organizacyjnym WOSM, a także w miarę potrzeb – z zespołem WAGGGS i Scouting Nederland. Podczas zlotu Roverway będą reprezentować Europejski Region Skautowy, nie ZHP, chociaż oczekuje się, że wykorzystają wiedzę, dorobek i doświadczenie nabyte w macierzystej organizacji.

Wybrani uczestnicy wnoszą symboliczną opłatę w wysokości 100 euro. Wszystkie koszty powyżej tej kwoty – wpisowe, koszty podróży i udziału w zlocie i spotkaniach przygotowawczych – będą pokryte z grantu europejskiego.

Osoby zainteresowane muszą wypełnić formularz online do 15 stycznia 2018. Wyniki rekrutacji będą znane do 20 stycznia. Informacje: Radu Stinghe rstinghe@scout.org, tel. +41 22 705 11 03.

Zgłoszenie wymaga potwierdzenia przez Komisarza Zagranicznego ZHP. Aby otrzymać potwierdzenie należy z odpowiednim wyprzedzeniem, maksymalnie do 10 stycznia 23:59, przesłać na adres Wydziału Zagranicznego GK wza@zhp.pl informację o planowanym zgłoszeniu oraz zgodę właściwego komendanta i krótką opinię pełnomocnika KCh ds. zagranicznych. Zgody/ opinie mogą być dostarczone razem ze zgłoszeniem lub osobno, mailem, z oficjalnego adresu komendanta/ pełnomocnika. Dostarczenie zgody i opinii nie obowiązuje instruktorek i instruktorów GK ZHP.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami Europejskiego Regionu Skautowego (załącznik).

Regional-Circular-34-2017_RoverCentenaryPaths_rs