Posiedzenie Kapituły Krzyża "Za Zasługi dla ZHP"

Wersja do wydruku

W imieniu przewodniczącego ZHP hm. Dariusza Supła przekazuję informację, że pierwsze w tym roku posiedzenie Kapituły Krzyża „Za Zasługi dla ZHP" odbędzie się 18 stycznia 2018 r. 


Prosimy komendantów chorągwi, którzy chcą wystąpić o odznaczenia dla swoich instruktorów, o przesłanie prawidłowo wypełnionych wniosków do 17 stycznia br.

Terminy kolejnych posiedzeń kapituły zostaną podane do wiadomości po tym pierwszym styczniowym spotkaniu kapituły.

 

Czuwaj!

hm. Halina Jankowska 

sekretarz Rady Naczelnej ZHP

e-mail: sekretariat.rn@zhp.pl

tel.: 501 330 372