Rekrutacja na European Youth Event 2018 w Strasburgu

Wersja do wydruku

Obszar:

Główna Kwatera ZHP we współpracy z Europejskim Regionem Skautowym zaprasza członków ZHP w wieku 18-30 lat do udziału w przedsięwzięciu pod nazwą European Youth Event 2018 (EYE 2018), któremu będzie towarzyszyć festiwal YO!Fest w Strasburgu (Francja) w dniach od 30 maja do 3 czerwca 2018 r.

Parlament Europejski po sukcesie z 2014 i 2016 roku po raz kolejny otwiera swoje podwoje dla 8 tysięcy młodych ludzi. Celem przedsięwzięcia jest włączenie młodzieży w debatę polityczną i procesy społeczne, stworzenie możliwości dyskusji i działania w takich obszarach jak pokój, demokracja, praca i bezrobocie, środowisko. Wokół siedziby Parlamentu Europejskiego, jak co roku, zostanie zorganizowany YO!Fest, podczas którego młodzi ludzie będą mogli uczestniczyć w debatach, warsztatach tematycznych, zajęciach edukacyjnych, animacjach kulturalnych i koncertach. Organizatorem festiwalu jest Europejskie Forum Młodzieży. EYE 2018 to wspaniała okazją do zwrócenia uwagi polityków na wartości i idee ruchu skautowego, dlatego WOSM aktywnie włącza się w organizację tego wydarzenia.

Główne tematy EYE 2018

  • Młodzi i starzy – nadążyć za rewolucją cyfrową
  • Biedni i bogaci – wezwanie do sprawiedliwego handlu
  • Razem i osobno – wspólnie tworzymy silniejszą Europę
  • Bezpieczeństwo i jego brak – jak przeżyć w niespokojnych czasach
  • Lokalnie i globalnie – chronimy naszą planetę

Dzięki współpracy z Europejskim Regionem Skautowym i pozyskaniu dofinasowania z dwóch źródeł – z programu Erasmus plus i Funduszu Wyszehradzkiego – możemy zaproponować członkom ZHP bardzo korzystne warunki udziału w EYE 2018.

Spośród zgłoszonych osób zostanie wybrana delegacja ZHP, która będzie liczyć do 8 osób w wieku 18-30 lat, w miarę możliwości zrównoważona pod względem liczby mężczyzn i kobiet.

Członkowie ZHP wezmą aktywny udział w tworzeniu przez Europejski Region Skautowy festiwalu. Ekipa ZHP będzie zakwaterowana w jednym miejscu, w apartamencie w centrum Strasburga.

Zakwalifikowane osoby wnoszą dodatkową składkę członkowską zadaniową (DSCZ) w wysokości jedynie 200-250 PLN, w ramach której zostanie pokryte wpisowe, wyżywienie, zakwaterowanie i ubezpieczenie.

Ponadto poniesione przez uczestników koszty transportu do Strasburga i z powrotem zostaną zwrócone w wysokości co najmniej 140 EUR (140-200 EUR) od osoby.

Dokładne kwoty DSCZ i wsparcia finansowego podróży zależą od kilku czynników, które zostaną doprecyzowane w momencie zakończenia rekrutacji przez WOSM. 

Wymagania rekrutacyjne 

  • Wiek – pomiędzy 18 a 30 lat (EYE 2018 jest wydarzeniem otwartym dla osób od 16 roku życia, ale ZHP prowadzi rekrutację tylko wśród osób, które w dniu 30 maja 2018 będą pełnoletnie!);
  • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego, umożliwiająca aktywny udział w programie;
  • Zainteresowanie tematyką wydarzenia i gotowość do aktywnego udziału we wszystkich jego fazach – przygotowanie, przebieg, podsumowanie oraz dzielenia się po powrocie nowo pozyskaną wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem;
  • Przysłanie w terminie zgłoszenia, listu motywacyjnego i zgody na udział w programie właściwego komendanta (tj. komendanta hufca bądź chorągwi).

Zgłoszenie na załączonym formularzu należy wysłać na adres e-mail Wydziału Zagranicznego GK ZHP – wza@zhp.pl do środy 10 stycznia do godziny 15.00.

W toku rekrutacji Wydział Zagraniczny GK będzie się kontaktować z właściwymi chorągwianymi pełnomocnikami ds. zagranicznych.

Prosimy o zapoznanie się z programem wydarzenia: