Decyzja Przewodniczącego ZHP nr 1/2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie nadawania odznaczeń i tytułów honorowych

Wersja do wydruku
Informujemy o Decyzji Przewodniczącego ZHP nr 1/2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie nadawania odznaczeń i tytułów honorowych, na mocy której została powołana Kapituła Krzyża „Za Zasługi dla ZHP” i „Medalu Wdzięczności ZHP” w składzie:

  • hm. Andrzej Borodzik – przewodniczący Kapituły
  • hm. Marcin Binasiak – sekretarz Kapituły
  • hm. Adam Czetwertyński
  • hm. Teresa Hernik
  • hm. Gerard Żorawik 

Treść decyzji stanowi załącznik do komunikatu.