Zbiórka kadry Nieprzetartego Szlaku.

Wersja do wydruku

Obszar:

Wydział Nieprzetartego Szlaku GK ZHP zaprasza na zbiórkę kadry NS, która odbędzie się w dniach 17-18 marca 2018 r. w OSW ZHP „Nadwarciański Gród” w Załęczu Wielkim. Do udziału w zbiórce zapraszamy po 3 instruktorów z chorągwi, w tym kierowników chorągwianych referatów NS.

W programie zbiórki: plany dotyczące obchodów 60-lecia Nieprzetartego Szlaku, analiza stanu Nieprzetartego Szlaku, 1% dla NS, projekty Wydziału NS GK ZHP, plan przedsięwzięć na 2018 rok. 

Zbiórka rozpocznie się 17 marca o godz.10:00, zakończy się 18 marca ok. godz.12:00. Należy wziąć ze sobą mundur.

Zgłoszenia zawierające dane: imię, nazwisko, stopień, pełnioną funkcję należy przesłać drogą mailową na adres: ns@zhp.pl.; biuro.ns@zhp.pl  do 28 lutego 2018 r. Do zgłoszenia należy dołączyć wypełniony dokument stanowiący załącznik do komunikatu. 

Załącznik: