HAZ 2018 - arkusze lokalizacji placówek oraz sprawozdanie statystyczne

Wersja do wydruku

Obszar:

Przypominamy Komendom Chorągwi o obowiązku przesyłania:
  1. arkuszy lokalizacji placówek HAZ 2018,  
  2. sprawozdania statystycznego HAZ 2018  
Wzory ww. dokumentów stanowią załączniki do komunikatu.