METODYK! – wsparcie dla kursów drużynowych

Wersja do wydruku

Centralna Szkoła Instruktorska ZHP, Wydział Wsparcia Metodycznego GK ZHP oraz Wydział Finansowania Organizacji GK ZHP rozpoczynają projekt wsparcia kursów drużynowych pn. „Metodyk!”. 

Celem projektu jest wsparcie merytoryczne, organizacyjne i finansowe kursów drużynowych organizowanych w od 1 czerwca do 20 października 2018 roku. Program zakłada wymianę doświadczeń między uczestnikami, próbę znalezienia odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania, a przede wszystkim ma być przestrzenią do stworzenia wspólnot metodyków. 

Zgłoszenia trwają do 20 marca 2018 r.

Wszelkie informacje i regulamin projektu jest dostępny pod adresem: https://zhp.pl/metodyk/.