Leuchtfeuer. Światło wskazujące drogę. Pojedź na niemiecki zlot kadry!

Wersja do wydruku

Obszar:

Jeśli jesteś drużynowym lub instruktorem, drużynową lub instruktorką, i chcesz zobaczyć, jak wygląda niemiecki zlot kadry, to Ciebie właśnie szukamy.

W dniach 27.04-01.05 w Westernohe (niedaleko Frankfurtu nad Menem) odbędzie się zlot kadry organizacji DPSG. Zaproszeni zostali członkowie ZHP, aby zaprezentować znane nam ciekawy formy kształceniowe.

W drodze rekrutacji chcemy zbudować sześcioosobowy zespół, który przygotuje krótkie zajęcia, pokazujące mocne strony ZHP w kształceniu oraz specyficzne rozwiązania, różniące nas od innych organizacji skautowych, a także typową polską zbiórkę dla wybranego pionu wiekowego.

Szukamy:

  • jednej osoby, która ma doświadczenie w kształceniu i chciałaby się zaangażować we współtworzenie warsztatów (w języku niemieckim)
  • czterech osób, które skończyły 16 lat, są drużynowymi lub instruktorami, działają aktywnie z drużyną i chciałyby wziąć udział w zlocie jako uczestnicy (osoby mówiące po niemiecku i/lub po angielsku)

Zachętą może być fakt, że zlot dla uczestników z Polski będzie bezpłatny, zostaną również zwrócone koszty przejazdu.

Czyżby właśnie klarowały Ci się plany na majówkę? Zgłoś się na zlot!
Zgłoszenia należy kierować pod adresem anna.rupniewska@zhp.net.pl.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • Twoje dane (imię, nazwisko, stopień harcerski i instruktorski, funkcję, osiągnięcia harcerskie, którymi możesz się pochwalić),
  • krótkie uzasadnienie, dlaczego chcesz jechać,
  • zgodę komendanta hufca na udział w Leuchtfeuer,
  • opinię chorągwianego pełnomocnika ds. zagranicznych.

Na zgłoszenia czekamy do 30 marca.

Wszelkie pytania należy kierować do anna.rupniewska@zhp.net.pl lub 512 509 595.

https://www.facebook.com/events/233019127106267/