Oferta pracy: Specjalista/-ka ds. pozyskiwania funduszy

Wersja do wydruku

Główna Kwatera Związku Harcerstwa Polskiego poszukuje kandydata/-ki na stanowisko:

Specjalista/-ka ds. pozyskiwania funduszy

Miejsce i czas wykonywania pracy: Warszawa, pełen etat

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

·       monitorowanie aktualnych naborów konkursów i źródeł finansowania projektów pod kątem możliwości pozyskania dofinansowania w ramach projektów unijnych, grantów rządowych i innych źródeł zewnętrznego finansowania;

·       upowszechnianie wśród pracowników i wolontariuszy informacji o istniejących programach i procedurach;

·       przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów zgodnie z wytycznymi
i wymaganiami konkursowymi oraz ich weryfikacja pod względem formalnym
i rachunkowym (wnioski o dofinansowanie, budżety);

·       obsługa procesu zawierania umów o dofinansowanie projektów;

·       rozliczanie projektów i ich sprawozdawczość

·       współdziałanie z innymi jednostkami organizacji w przygotowywaniu wniosków
o dofinansowanie;

·       nawiązywanie, utrzymywanie i poszerzanie współpracy z partnerami.

 Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

·       co najmniej 2-letnie doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie;

·       znajomość zasad finansowania projektów ze środków zewnętrznych;

·       dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;

·       posiadanie wiedzy ekonomicznej i finansowej;

·       wykształcenie wyższe będzie dodatkowym atutem;

·       mile widziane doświadczenie w organizacjach pozarządowych;

·       łatwość w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów;

·       dokładność, terminowość i staranność w przygotowywaniu dokumentacji;

·       umiejętność poszukiwania informacji – zbieranie i  weryfikowanie danych;

·       umiejętność biznesowego, analitycznego myślenia. 

Oferujemy:

  • praca w młodym dynamicznym zespole,

  • pełne wyzwań środowisko pracy,

  • stabilność zatrudnienia,

  • możliwość korzystania z pakietu MultiSport,

  • możliwość zdobywania ciekawego doświadczenia zawodowego oraz dalszego rozwoju.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • CV i list motywacyjny

Termin i miejsce składania dokumentów:

15 kwietnia 2018 r. na maila rekrutacja@zhp.pl

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez ZHP z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że Administratorem danych jest ZHP z siedzibą w Warszawie przy ul. Konopnickiej 6. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminach dalszych etapów rekrutacji. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.