Terminarz posiedzeń Kapituły Krzyża „Za Zasługi dla ZHP” i Medalu Wdzięczności

Wersja do wydruku

W imieniu Kapituły Krzyża „Za Zasługi dla ZHP” i Medalu Wdzięczności przekazuję terminy  planowanych posiedzeń Kapituły w 2018 roku. Posiedzenia odbędą się:

  • 24 maja br.
  • 27 września br.
  • 25 października br.

Informacja w sprawie trybu składania wniosków o nadanie Medalu Wdzięczności zostanie przekazana oddzielnym komunikatem. 


Wnioski o odznaczenia należy przesłać pocztą/dostarczyć osobiście do Głównej Kwatery ZHP na 7 dni przed terminem posiedzenia Kapituły. Nie będą przyjmowane i rozpatrywane wnioski przesłane drogą elektroniczną. Wzór wniosku stanowi załącznik do komunikatu.


phm. Patrycja Kabala

sekretarz Rady Naczelnej ZHP

e-mail: sekretariat.rn@zhp.pl

tel.: 605-409-576