Konkurs na komendanta/komendantkę Wędrowniczej Watry 2019.

Wersja do wydruku

Zespół Wędrowniczy Wydziału Wsparcia Metodycznego GK ZHP ogłasza konkurs na komendanta/komendantkę Wędrowniczej Watry 2019. 

Wymagania względem kandydatów/kandydatek:

·       Co najmniej stopień podharcmistrza/podharcmistrzyni,

·      Doświadczenie w organizacji dużych przedsięwzięć programowych,

·      Doświadczenie jako uczestnik lub członek kadry Watry Wędrowniczej,

·      Wiedza w zakresie pracy z metodyką wędrowniczą,

·      Bardzo dobre zorganizowanie i umiejętności komunikacyjne,

·      Sumienność i terminowość,

·      Zaliczona służba instruktorska oraz opłacone składki,

·      Akceptacja/pozytywna opinia właściwego komendanta (hufca/chorągwi, zgodnie z przydziałem służbowym),

·      Znajomość pakietu Office i biegła obsługa narzędzi Office 365.

Cele jakie ma spełniać Wędrownicza Watra 2019:

·      Tworzenie wspólnoty wędrowniczej,

·      Współpraca struktur wsparcia metodycznego na różnym szczeblu, wspierająca drużyny i patrole wędrownicze,

·      Przekazywanie dobrych praktyk i szerzenie idei wędrowniczej,

·      Poznawanie regionów i piękna Polski,

·      Organizacja obozów wędrownych/zgrupowań przez uczestników,

·      Organizacja zlotu, podczas którego uczestnicy będą zaangażowani w przygotowanie części działań programowych,

·      Wsparcie całoroczne działania drużyn wędrowniczych w zakresie pracy metodyką wędrowniczą za pomocą zadań przedzlotowych i programu zlotu.

Pozostałe oczekiwania względem projektu:

·       Rzetelne planowanie pracy, w tym budżetowanie przedsięwzięcia,

·       Przeprowadzenie przedsięwzięcia w sposób możliwie najpełniej realizujący założone cele przedsięwzięcia, w tym przede wszystkim cele wychowawcze,

·       Stosowanie systemu pracy z kadrą wobec instruktorów zaangażowanych w organizację przedsięwzięcia,

·       Efektywne zarządzanie zasobami,

·       Terminowe rozliczenie przedsięwzięcia,

·       Rzetelna ewaluacja przedsięwzięcia.

Wymagane dokumenty i treści:

·      Propozycja składu komendy (wyłącznie instruktorzy i instruktorki ZHP) i zakres działań poszczególnych osób,

W zaproponowanym składzie obowiązkowo powinny znaleźć się osoby pełniące funkcje kluczowe dla organizacji przedsięwzięcia, tj. zajmujące się kwestiami organizacyjnymi i programowymi, prowadzeniem biura oraz wędrówkami. Skład ten można poszerzyć w wysłanym zgłoszeniu lub na dalszym etapie prac.

·      Koncepcja organizacyjna i programowa oraz zarys przebiegu Wędrowniczej Watry 2019,

W zaproponowanej koncepcji warto uwzględnić istotne dla poszczególnych obszarów zagadnienia: sposoby finansowania wydarzenia, rodzaj i przybliżona lokalizacja terenu zlotowego, proponowane narzędzia do organizacji pracy komendy oraz kontaktu z uczestnikami, główna idea programowa, sposoby zaangażowania uczestników w realizację działań programowych zlotu, sposób kwalifikacji patroli, pomysł na formę realizacji części wędrownej, sposób przygotowania się patroli do Wędrowniczej Watry, pomysł na współpracę komendy z innymi zespołami/komendami na różnych szczeblach organizacji.

·      Przedstawienie dotychczasowego dorobku harcerskiego potwierdzającego kompetencje kandydata/kandydatki do pełnienia funkcji komendanta/komendantki Wędrowniczej Watry 2019,

·      Potwierdzenie wymagań formalnych postawionych w konkursie.

Zgłoszenia wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami prosimy wysyłać na adres sylwia.gudyka@zhp.net.pl do 27 kwietnia 2018. Z wszystkimi kandydatami i kandydatkami skontaktujemy się w możliwie krótkim czasie w celu potwierdzenia zgłoszenia, przekazania informacji o wynikach rekrutacji oraz podjęciu dalszych działań. Dodatkowych informacji można zasięgnąć kontaktując się na wskazany powyżej adres mailowy.

Czekamy na Wasze zgłoszenia! 

 

hm. Sylwia Wójcik HR

Szefowa Zespołu Wędrowniczego WWM GK ZHP