Zaproszenie do podjęcia współpracy z Polską Radą Organizacji Młodzieżowych

Wersja do wydruku

Główna Kwatera ZHP zaprasza instruktorki i instruktorów do podjęcia współpracy z Polską Radą Organizacji Młodzieżowych.

PROM jest krajową siecią organizacji młodzieżowych, jedynym reprezentantem polskiej młodzieży w Europejskim Forum Młodzieży. Związek Harcerstwa Polskiego jest założycielem PROM, a jednocześnie największą organizacją członkowską. Poza ZHP, do PROM należą: Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Związek Młodzieży Wiejskiej, Niezależne Zrzeszenie Studentów, Akademicki Związek Sportowy, Stowarzyszenie Młodzi Demokraci oraz wiele regionalnych i lokalnych stowarzyszeń oraz centrów wolontariatu.

Obszary zaangażowania PROM to między innymi:

• polityka na rzecz młodzieży na szczeblu regionalnym i krajowym,

• polityka na rzecz młodzieży na szczeblu europejskim,

• działalność krajowych i międzynarodowych organizacji młodzieżowych,

• usystematyzowany dialog UE z młodzieżą,

• udział w konsultacjach projektów ustaw i rozporządzeń,

• pozyskiwanie nowych organizacji członkowskich.

Celem GK ZHP jest wyłonienie osób, które w ramach PROM zaangażują się w pracę zespołów stałych oraz wyrażą chęć kandydowania do organów PROM (zarządu bądź komisji rewizyjnej).

Wszystkie zainteresowane osoby zachęcamy do przesyłania CV oraz krótkiego opisu swoich zainteresowań na adres sekretariat.gk@zhp.pl w terminie do 27 kwietnia 2018 roku.

Dodatkowe informacje na temat PROM można znaleźć na stronie internetowej http://prom.info.pl