Wyprawa pamięci do Mauthausen-Gusen w Austrii

Wersja do wydruku

Główna Kwatera ZHP ogłasza nabór zastępów harcerek i harcerzy, którzy wezmą udział w uroczystościach rocznicowych z okazji 73. rocznicy wyzwolenia nazistowskich obozów systemu Mauthausen-Gusen w Austrii.Poszukujemy 5 zastępów, liczących po 7 osób (6 harcerzy starszych/wędrowników w wieku 13-21 lat + 1 pełnoletni instruktor ZHP),

Czas trwania wyjazdu: 4 – 8 maja 2018 r. (wyjazd autokarem z Warszawy w godzinach wieczornych 4 maja 2018 r., powrót do Warszawy w godzinach przedpołudniowych 8 maja 2018 r.),W czasie wyprawy do Austrii uczestnicy mają zapewniony transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie oraz wyprawkę uczestnika.

Każdy uczestnik wpłaca dodatkową składkę zadaniową w wysokości 300,00 zł, po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu.

Zgłoszenie zastępu należy przesłać droga elektroniczną na adres sekretariat.gk@zhp.pl do dnia 21 kwietnia 2018 r. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 22 kwietnia 2018 r.