Dodatkowy termin posiedzenia Kapituły Krzyża „Za Zasługi dla ZHP” i “Medalu Wdzięczności”

Wersja do wydruku

W imieniu Kapituły Krzyża „Za Zasługi dla ZHP” i “Medalu Wdzięczności” informuję, że na dzień 28 czerwca 2018 r. zostało zaplanowane dodatkowe posiedzenie Kapituły.

Informacja o trybie składania wniosków oraz potrzebne dokumenty znajdują się na stronie www.zhp.pl/kapitula

phm. Patrycja Kabala
sekretarz Rady Naczelnej ZHP
e-mail: sekretariat.rn@zhp.pl
tel.: 605-409-576