Główna Kwatera ZHP zaprasza instruktorki i instruktorów do podjęcia współpracy z Polską Radą Organizacji Młodzieżowych

Wersja do wydruku

Obszar:

PROM jest krajową siecią organizacji młodzieżowych, jedynym reprezentantem polskiej młodzieży w Europejskim Forum Młodzieży. Związek Harcerstwa Polskiego jest założycielem PROM, a jednocześnie największą organizacją członkowską. Poza ZHP, do PROM należą: Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Związek Młodzieży Wiejskiej, Niezależne Zrzeszenie Studentów, Akademicki Związek Sportowy, Stowarzyszenie Młodzi Demokraci oraz wiele regionalnych i lokalnych stowarzyszeń oraz centrów wolontariatu.

Obszary zaangażowania PROM to między innymi:

  • polityka na rzecz młodzieży na szczeblu regionalnym i krajowym,
  • polityka na rzecz młodzieży na szczeblu europejskim,
  • działalność krajowych i międzynarodowych organizacji młodzieżowych,
  • usystematyzowany dialog UE z młodzieżą,
  • udział w konsultacjach projektów ustaw i rozporządzeń,
  • pozyskiwanie nowych organizacji członkowskich.

Celem GK ZHP jest wyłonienie osób, które w ramach PROM zaangażują się w pracę zespołów stałych oraz wyrażą chęć kandydowania do organów PROM (zarządu bądź komisji rewizyjnej).

Wszystkie zainteresowane osoby zachęcamy do przesyłania CV oraz krótkiego opisu swoich zainteresowań na adres sekretariat.gk@zhp.pl w terminie do 8 lipca 2018 roku.

Dodatkowe informacje na temat PROM można znaleźć na stronie internetowej www.prom.info.pl.