Wnioski o odznaczenia państwowe i medale KEN

Wersja do wydruku

Szanowne Druhny, Szanowni Druhowie,

uprzejmie informuję o trybie składania wniosków o odznaczenia państwowe w 2019 roku. Ze względu na potrzebę dokładnego sprawdzenia wniosków i przygotowania pełnej dokumentacji prosimy o nadsyłanie wniosków do GK ZHP wcześniej.

 • Ordery i odznaczenia państwowe
 • termin składania wniosku do GK: 15 stycznia 2019
 • termin składania wniosku do Ministerstwa: 28 luty 2019
 • wnioski (w jednym egzemplarzu) przygotowane na obowiązujących formularzach – należy przesyłać wyłącznie w wersji elektronicznej - plik edytowalny - na adres sekretariat@zhp.pl
 • Należy wypełnić pole 23 na stronie nr 2 „imię, nazwisko, telefon osoby która sporządziła wniosek”
 • W polu nr 15 należy wpisać TYLKO odznaczenia państwowe
 • W polu nr 17 należy wpisać inne posiadane wyróżnienia i odznaki np. medale KEN, Krzyże Zasługi dla ZHP
 • „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” (KRK) należy wypełnić w punktach od 1 do 10. Pole nr 11 oraz 12.1 proszę pozostawić w niezmienionym stanie. Wniosek KRS musi pozostać w pliku otwartym (bez podpisu).
 • Medale Komisji Edukacji Narodowej
 • termin składania wniosku do GK: 28 luty 2019
 • termin składania wniosku do Ministerstwa: 31 marca 2019
 • wnioski (w jednym egzemplarzu) przygotowane na obowiązujących formularzach należy drukować dwustronnie i przesłać w wersji papierowej na adres GK ZHP, ul. M. Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa. Wnioski błędnie wypełnione nie zostaną złożone. Na pierwszej stronie podpisane przez komendanta chorągwi.

Nie należy zmieniać szerokości rubryk zawartych we wnioskach ani ustalonego rozmiaru czcionki.

 

Uzasadnienia powinny prezentować konkretne, wybitne dokonania kandydatów, adekwatne do klasy wnioskowanego orderu i odznaczenia, mające miejsce po otrzymaniu ostatnio nadanego orderu lub odznaczenia. Prezentowane osiągnięcia powinny być określone w czasie, aby można było ocenić czy miały one miejsce po czy przed nadaniem ostatniego odznaczenia.

W uzasadnieniu wniosku o nadanie Krzyża Zasługi trzeba wskazać szczególne zasługi wykraczające poza obowiązki służbowe.

Należy przestrzegać, aby informacje formalne odpowiadały informacjom zawartym w „Zapytaniu o udzielenie informacji o osobie” (tzw. KRK) – dotyczy to m.in. numeru PESEL, pisowni nazwisk, w tym przybranych, rodowych i nazwisk rodowych matek. Należy zwrócić uwagę, że miejsce zamieszkania (KRK) nie musi być takie jak miejsce zameldowania, o którym mowa we wniosku.

 

W załączeniu wzory druków na w/w odznaczenia.