Harcerski start - sierpniowa przesyłka dla drużynowych!

Główna Kwatera ZHP informuje, że między 14 a 25 sierpnia 2012 r. każda komenda hufca otrzyma przesyłką pocztową pakiet materiałów programowych i organizacyjnych. W ciągu tego miesiąca instruktorzy Głównej Kwatery ZHP będą kontaktować się telefonicznie z komendantami hufców w celu ustalenia szczegółów adresu i terminu dostawy.

Uchwała nr 118/2012 w sprawie zmian w Instrukcji finansowej Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej

Główna Kwatera ZHP  podjęła 27 czerwca 2012 r. Uchwałę nr 118/2012 w sprawie zmian w Instrukcji finansowej Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej wprowadzonej uchwałą GK ZHP nr 68/2011 z dnia 2011 r.

Treść dokumentu na stronie www.dokumenty.zhp.pl

hm. Lucjan Brudzyński – skarbnik ZHP

Do rodziców zuchów i harcerzy, członków Związku Harcerstwa Polskiego

Prosimy o przekazanie niżej przesłanego listu rodzicom naszych zuchów oraz harcerzy.

Szanowni Państwo!

W czerwcu 2012 r. Wasze dziecko otrzymało od drużynowego kartę członkowską ZHP. Dwie najważniejsze funkcje tej karty to:
- potwierdzenie przynależności do ZHP,
- karta przedpłacona okaziciela, tzw. elektroniczna portmonetka.

Funkcją

Strony

Subskrybuj Komunikaty GK ZHP RSS