Pismo Naczelnika ZHP i Skarbnika ZHP w sprawie mocy wiążącej Uchwały nr 1 i 2 XXXVII Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP

Druhny i Druhowie,

w imieniu Naczelnika ZHP i Skarbnika ZHP przesyłam pismo (L.dz. 114_2012_NS i SLB) w sprawie mocy wiążącej Uchwały nr 1 i 2 XXXVII Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP, tj. zmian wynikających z przepisów prawa powszechnego oraz w zakresie składek członkowskich ZHP. Załączam również opinię prawną z dnia 17 kwietnia br.

Opinia prawna w sprawie terminu obowiązywania zmian w Statucie ZHP, wprowadzonych Uchwałami XXXVII Nadzwyczajnego Zjazdu ZHP, w innym zakresie niż składki członkowskie.

Druhny i Druhowie,

w załączeniu przesyłam opinię prawną dotyczącą terminu obowiązywania zmian w Statucie ZHP, wprowadzonych Uchwałami XXXVII Nadzwyczajnego Zjazdu ZHP, w innym zakresie niż składki członkowskie.


hm. Lucjan Brudzyński, skarbnik ZHP

Strony

Subskrybuj Komunikaty GK ZHP RSS