Zbiórka Komendantów Chorągwi ZHP.

Komendantki i Komendanci Chorągwi ZHP

/wszyscy/

Druhny i Druhowie!

Zapraszam Was w dniu 25 stycznia 2012 r. na godzinę 11.00 do Głównej Kwatery ZHP, na spotkanie Komendantów Chorągwi ZHP. Prosimy o potwierdzenie udziału w zbiórce do dnia 13 stycznia br. na adres biuro.gk@zhp.pl. Nie planujemy zastępstw.

Plebiscyt "Niezwyczajni, jakich wielu" - przypomnienie.


Szanowna Druhno, Szanowny Druhu!


Każdego dnia instruktorzy z całej Polski mierzą się z trudnymi wyzwaniami. Wspólnymi siłami przyczyńmy się do promowania najlepszych, harcerskich postaw i działań.  Pokażmy, jak wielu wspaniałych ludzi zrzesza Związek Harcerstwa Polskiego.

Weryfikacja danych w systemie Ewidencja ZHP-przedłużenie terminu


Informuję, że Główna Kwatera ZHP podjęła uchwałę, w której przedłuża termin weryfikacji danych w Systemie Ewidencja ZHP do dnia 31 stycznia 2012 r.


Główna Kwatera ZHP dziękuje wszystkim drużynowym oraz komendantom hufców, którzy ukończyli procedurę w terminie do dnia 31 grudnia 2011 r.

 

Treść uchwały w załączeniu.

 

List Pochwalny Naczelnika ZHP - sprostowanie

Informuję, iż w Komunikacie GK ZHP z dnia 15 grudnia 2011 r. nastąpiło błędne określenie procedury składania wniosków o List Pochwalny Naczelnika ZHP, błąd wystąpił w zdaniu:

"Proszę komendantów hufców o przesłanie drogą służbową (za pośrednictwem komendanta chorągwi) do Naczelnika ZHP wniosków i jednocześnie skanów ich wersji podpisanych przez komendanta chorągwi."

Strony

Subskrybuj Komunikaty GK ZHP RSS