Plebiscyt "Niezwyczajni jakich wielu" - przypomnienie.

Przypominamy, że tylko do 15 lutego br. trwa internetowe głosowanie w plebiscycie  „Niezwyczajni, jakich wielu”.

Wykorzystajcie ten czas na promocję kandydatów ze swoich chorągwi – przedstawicie ich nie tylko harcerzom, ale także społeczności lokalnej!

Decyzja Naczelnika ZHP i Skarbnika ZHP w sprawie wykorzystania nawiązek i świadczeń pieniężnych za 2011 rok.

Informuję o Decyzji Naczelnika ZHP i Skarbnika ZHP nr 28/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania z wykorzystania nawiązek lub świadczeń pieniężnych za 2011 rok oraz za okres od 1 stycznia 2012

Zbiórka Komendantów Chorągwi ZHP.

Komendantki i Komendanci Chorągwi ZHP

/wszyscy/

Druhny i Druhowie!

Zapraszam Was w dniu 25 stycznia 2012 r. na godzinę 11.00 do Głównej Kwatery ZHP, na spotkanie Komendantów Chorągwi ZHP. Prosimy o potwierdzenie udziału w zbiórce do dnia 13 stycznia br. na adres biuro.gk@zhp.pl. Nie planujemy zastępstw.

Plebiscyt "Niezwyczajni, jakich wielu" - przypomnienie.


Szanowna Druhno, Szanowny Druhu!


Każdego dnia instruktorzy z całej Polski mierzą się z trudnymi wyzwaniami. Wspólnymi siłami przyczyńmy się do promowania najlepszych, harcerskich postaw i działań.  Pokażmy, jak wielu wspaniałych ludzi zrzesza Związek Harcerstwa Polskiego.

Strony

Subskrybuj Komunikaty GK ZHP RSS