List Pochwalny Naczelnika ZHP - sprostowanie

Informuję, iż w Komunikacie GK ZHP z dnia 15 grudnia 2011 r. nastąpiło błędne określenie procedury składania wniosków o List Pochwalny Naczelnika ZHP, błąd wystąpił w zdaniu:

"Proszę komendantów hufców o przesłanie drogą służbową (za pośrednictwem komendanta chorągwi) do Naczelnika ZHP wniosków i jednocześnie skanów ich wersji podpisanych przez komendanta chorągwi."

Prenumerata CZUWAJ na rok 2012!

Czas zamówić prenumeratę CZUWAJ na rok 2012! 


HAZ 2012 - arkusze lokalizacji placówek oraz sprawozdanie statystyczne

Przypominam Komendom Chorągwi o obowiązku przesyłania na adres biuro.kch@zhp.pl :

1.    arkuszy lokalizacji wypoczynku HAZ 2012 do Biura GK (na bieżąco
2.    sprawozdania statystycznego HAZ 2012 – do 15 marca 2012 r.

Strony

Subskrybuj Komunikaty GK ZHP RSS