Weryfikacja danych w Systemie Ewidencja ZHP - przypomnienie

Przypominam Komendantkom i Komendantom Chorągwi oraz Hufców, iż zgodnie z Uchwałą Głównej Kwatery nr 85/2011 w sprawie weryfikacji danych w systemie Ewidencja ZHP Związku Harcerstwa Polskiego, 31 grudnia 2011 r. mija termin przeprowadzenia weryfikacji danych w systemie.

Plan kształcenia ZHP oraz plan pracy GK ZHP - informacja

Informuję, iż plan pracy Głównej Kwatery oraz plan kształcenia ZHP zostaną opublikowane w styczniu ze względu na konieczność dostosowania ww. dokumentów do nowej Strategii ZHP przyjętej przez XXXVII Zjazd Nadzwyczajny ZHP.

hm. Krzysztof Budziński, zastępca Naczelnika ZHP 

Honorowe Wyróżnienie "Niezawodnemu Przyjacielowi"-składanie wniosków

Honorowe Wyróżnienie „Niezawodnemu Przyjacielowi” jest wyrazem największego uznania ZHP dla osób niebędących członkami ZHP. Wyróżnienie jest przyznawane w dniu 22 lutego. (Zgodnie z Uchwałą nr 28/XXXVI  z dnia 19 grudnia 2010 r. w sprawie wyróżnień i nagród w ZHP).

List Pochwalny Naczelnika ZHP

List Pochwalny Naczelnika ZHP jest wyróżnieniem, przyznawanym corocznie w Dniu Myśli Braterskiej instruktorom pełniącym funkcję drużynowego, których postawa jest godnym naśladowania przykładem zaangażowania w pracę na rzecz zuchów i harcerzy. List Pochwalny Naczelnika ZHP nadawany jest zgodnie z zapisami w Uchwale Rady Naczelnej ZHP nr 28/XXXVI  z dnia 19 grudnia 2010 r.

Strony

Subskrybuj Komunikaty GK ZHP RSS