HAZ 2012 - arkusze lokalizacji placówek oraz sprawozdanie statystyczne

Przypominam Komendom Chorągwi o obowiązku przesyłania na adres biuro.kch@zhp.pl :

1.    arkuszy lokalizacji wypoczynku HAZ 2012 do Biura GK (na bieżąco
2.    sprawozdania statystycznego HAZ 2012 – do 15 marca 2012 r.

Plebiscyt "Niezwyczajni jakich wielu" - informacja

Zapraszamy wszystkich do udziału w plebiscycie „Niezwyczajni, jakich wielu”, mającego na celu wyłonienie instruktorskich osobowości roku 2011. Patronat nad tym przedsięwzięciem objęła Redakcja dziennika „Rzeczpospolita”.

Weryfikacja danych w Systemie Ewidencja ZHP - przypomnienie

Przypominam Komendantkom i Komendantom Chorągwi oraz Hufców, iż zgodnie z Uchwałą Głównej Kwatery nr 85/2011 w sprawie weryfikacji danych w systemie Ewidencja ZHP Związku Harcerstwa Polskiego, 31 grudnia 2011 r. mija termin przeprowadzenia weryfikacji danych w systemie.

Strony

Subskrybuj Komunikaty GK ZHP RSS