Plan kształcenia ZHP oraz plan pracy GK ZHP - informacja

Informuję, iż plan pracy Głównej Kwatery oraz plan kształcenia ZHP zostaną opublikowane w styczniu ze względu na konieczność dostosowania ww. dokumentów do nowej Strategii ZHP przyjętej przez XXXVII Zjazd Nadzwyczajny ZHP.

hm. Krzysztof Budziński, zastępca Naczelnika ZHP 

Honorowe Wyróżnienie "Niezawodnemu Przyjacielowi"-składanie wniosków

Honorowe Wyróżnienie „Niezawodnemu Przyjacielowi” jest wyrazem największego uznania ZHP dla osób niebędących członkami ZHP. Wyróżnienie jest przyznawane w dniu 22 lutego. (Zgodnie z Uchwałą nr 28/XXXVI  z dnia 19 grudnia 2010 r. w sprawie wyróżnień i nagród w ZHP).

List Pochwalny Naczelnika ZHP

List Pochwalny Naczelnika ZHP jest wyróżnieniem, przyznawanym corocznie w Dniu Myśli Braterskiej instruktorom pełniącym funkcję drużynowego, których postawa jest godnym naśladowania przykładem zaangażowania w pracę na rzecz zuchów i harcerzy. List Pochwalny Naczelnika ZHP nadawany jest zgodnie z zapisami w Uchwale Rady Naczelnej ZHP nr 28/XXXVI  z dnia 19 grudnia 2010 r.

Harcmistrzyni Paulina Gajownik członkinią Głównej Kwatery ZHP

We wtorek 13 grudnia b.r. podczas spotkania Głównej Kwatery ZHP wybrano na funkcję członka zarządu naszej organizacji hm. Paulinę Gajownik z Chorągwi Stołecznej ZHP, dotychczasową szefową Zespołu ds. Europy Wschodniej i Kaukazu Wydziału Zagranicznego GK ZHP. 
Harcmistrzyni Paulina Gajownik jest członkinią ZHP od 1988 r. Przez siedem lat

Strony

Subskrybuj Komunikaty GK ZHP RSS